Kategória pre žiakov IV. A

Kurz poskytne aktualizované informácie, úlohy a zadania z regionálnej geografie Ázie, Ameriky, Afriky, Austrálie, Oceánie, polárnych oblastí a Európy.