Kategória pre žiakov III. O.

Tento kurz je venovaný regionálnej geografii Európy, ktorá sa vyučuje v triede III.O.