Kategória pre žiakov V. O.

Cvičný kurz na testovanie didaktických testov. Pomocou neho otestujem vytvorený test a potom ho zverejním.

Kurz je venovaný bitovej (rastrovej) a vektorovej grafike. Popíšeme si v ňom základné pojmy, nástroje a naučíme sa pracovať s programami na kreslenie a úpravu obrázkov.

Cieľom kurzu je získať prehľad o najdôležitejších chemických prvkoch, ich vlastnostiach, príprave, výrobe, výskyte , ich zlúčeninách a význame týchto prvkov a ich zlúčenín.