Kategória pre žiakov I. A

Tento kurz je venovaný matematike 1. ročníka gymnázia.