Kategória pre žiakov I. A

Tento kurz je venovaný matematike 1. ročníka gymnázia.

Materiál na výuku, precvičovanie  a preskúšanie témy textový editor pre I.A štvorročného gymnázia.