Kategória pre žiakov 2. ročníka

Page:  1  2  ()

Vytváranie webových stránok pomocou jazyka HTML. Základné značky a ich použitie.

Tento kurz je určený pre žiakov II.A

Tento kurz je venovaný matematike pre 2. ročník.

           

Kurz o nacionalizme pre 2. ročník gymnázií.

Tento kurz je určený žiakom 2. ročníka.

Page:  1  2  ()