Kategória pre žiakov 2. ročníka

Tento kurz je venovaný matematike pre 2. ročník.

           

Kurz o nacionalizme pre 2. ročník gymnázií.

Tento kurz je určený žiakom 2. ročníka.