Kategória pre žiakov IV. A

Milí štvrtáci

obsahom tohto kurzu bud základné učivo informatiky SŠ a príprava na maturitnú skúšku z informatiky.

Kurz poskytne aktualizované informácie, úlohy a zadania z regionálnej geografie Ázie, Ameriky, Afriky, Austrálie, Oceánie, polárnych oblastí a Európy.